Szanowni Państwo,

chciałbym Państwa serdecznie powitać na nowej odsłonie strony internetowej Katedry Podstawowych Problemów Energetyki. Działalność Katedry koncentruje się na badaniach podstawowych i aplikacyjnych związanych z szeroko rozumianymi zagadnieniami transportu pędu, masy i ciepła oraz termodynamiki. Katedra dysponuje nowoczesną infrastrukturą badawczą, na którą składają się: laboratoria PIV/PIT, Wysokich Pól Magnetycznych, oraz Technologii Ogniw Paliwowych. Prowadzimy badania w zakresie modelowania komputerowego procesów cieplnych i przepływowych, odnawialnych źródeł energii, hybrydowych systemów energetycznych, pomiarów z wykorzystaniem technik PIV (Particle Image Velocimetry) oraz LIF (Laser Induced Fluorescence), obliczeniami z wykorzystaniem metod DNS (Direct Numerical Simulation) oraz LES (Large Eddy Simulation), testów i budowy stałotlenkowych ogniw paliwowych, metod optymalizacji, wykorzystania metod sztucznej inteligencji w energetyce oraz zjawiska konwekcji nanopłynów słabomagnetycznych w polu magnetycznym. Więcej informacji o prowadzonych badaniach i posiadanej infrastrukturze znajdą Państwo w zakładce działalność naukowa.

Nasze doświadczenie badawcze przekładamy na potencjał dydaktyczny ucząc przedmiotów takich jak: transport masy i ciepła, mechanika płynów, termodynamika techniczna i chemiczna, informatyka, programowanie, modelowanie komputerowe w energetyce, pakiety programu MATLAB. Posiadamy unikalną aparaturę dydaktyczną składającą się na zespół laboratoriów Zaawansowanych Systemów Energetycznych, zlokalizowanych w Centrum Energetyki AGH. W skład będącego w trakcie rozbudowy zespołu wchodzą obecnie laboratoria Termodynamiki oraz Mechaniki Płynów. Więcej informacji na temat laboratoriów dydaktycznych znajdą Państwo w zakładce działalność dydaktyczna.

W przypadku chęci nawiązania współpracy lub zainteresowania naszą ofertą dydaktyczną proszę o kontakt e-mailowy. Dane kontaktowe oraz dorobek naukowy pracowników Katedry znajdą Państwo w zakładce skład osobowy. Przyjemnego surfowania!

Z wyrazami poważania
Grzegorz Brus,
Kierownik Katedry